BIP

2008

Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach
Termin kontroli:
04.03.2008 r.
Zakres kontroli:
Ocena stanu sanitarnego stołówki.

Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach
Termin kontroli:
 04.06.2008 r.
Zakres kontroli:
Ocena stanu sanitarnego przedszkola.


Podmiot kontrolujący:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach
Termin kontroli:
06.08.2008 r.
Zakres kontroli:
Ocena stanu sanitarnego przedszkola pełniącego dyżur wakacyjny.


Podmiot kontrolujący:
Urząd Miasta Tychy

Termin kontroli: 05.12.2008 r.
Zakres kontroli:
Kontrola wydatków poniesionych w 2008 r.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2012-10-19 10:40:02 Zmiana publikacji przedszkole10
2 2012-10-17 14:12:42 Zmiana publikacji przedszkole10
3 2012-10-17 13:30:54 Zmiana publikacji przedszkole10


stronę wyświetlono 790 razy Artykuł wyświetlony 790 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.