BIP

2012

Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach
Termin kontroli:
03.04.2012 r.
Zakres kontroli:
Ocena stanu sanitarnego przedszkola, ocena przestrzegania ustawy o zakazie palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach
Termin kontroli:
 09.05.2012 r.
Zakres kontroli:
„Ewaluacja programu: Czyste powietrze wokół nas”


Podmiot kontrolujący:
Miejski Zarząd Oświaty w Tychach
Termin kontroli:
25.05.2012 r.
Zakres kontroli:
Kontrola danych źródłowych do sporządzenia arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2012/2013


Podmiot kontrolujący:
Kuratorium Oświaty w Katowicach

Termin kontroli: 22.05.2012 r.
Zakres kontroli:
Nadzór pedagogiczny

Podmiot kontrolujący:
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Termin kontroli:
28.05.2012 r. - 05.06.2012 r.
Zakres kontroli:
Ewaluacja  zewnętrzna - całościowa


Podmiot kontrolujący:
Miejski Zarząd Oświaty w Tychach
Termin kontroli:
20.06.2012 r.
Zakres kontroli:
Frekwencja na zajęciach wychowania przedszkolnego prowadzonych w okresie wakacyjnym roku szkolnego 2010/2011 w kontrolowanym przedszkolu.

Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach
Termin kontroli:
21.08.2012 r.
Zakres kontroli:
Ocena stanu sanitarnego placówki prowadzącej dyżur w okresie wakacji

 Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach
Termin kontroli:
15.11.2012 r.
Zakres kontroli:
Ocena stanu sanitarnego stołówki.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2012-11-22 10:10:27 Zmiana publikacji przedszkole10
2 2012-11-22 10:10:27 Zmiana publikacji przedszkole10
3 2012-11-22 10:10:27 Zmiana publikacji przedszkole10


stronę wyświetlono 1053 razy Artykuł wyświetlony 1053 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.