BIP

2015

Podmiot kontrolujący: Organ Sprawujący Nadzór Pedagogiczny - Kuratorium Oświaty w Katowicach
Termin kontroli:
26.01.2015 r.
Zakres kontroli:
Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji zajęć rewalidacyjnych.

Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach
Termin Kontroli: 15.12.2015 r.
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego Przedszkola, ocena przestrzegania ustawy w zakresie ochrony zdrowia...

Podmiot Kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach
Termin Kontroli: 15.12.2015 r.
Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji adminitracyjnej z dn. 24.10.2013 r.Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2016-01-08 14:12:31 Zmiana publikacji przedszkole10
2 2015-02-06 13:20:42 Zmiana publikacji przedszkole10
3 2015-02-06 13:14:52 Dodanie publikacji przedszkole10


stronę wyświetlono 451 razy Artykuł wyświetlony 451 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.