BIP

Informacje o jednostce  PRZEDSZKOLE NR 10
z Oddziałami Integracyjnymi
  
    ul. BRATERSKA 7

           43-100 Tychy

 
tel./fax 32 227 - 42 - 37
e-mail: przedszkole10@neostrada.pl
       strona www: wordpress.kocurny.pl


    
   Kierownictwo placówki                           


                  Dyrektor : mgr Marzena Goj                                                   
      Zastępca Dyrektora – mgr Urszula Bigoszewska

 

Przedszkole działa na podstawie:
  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r. z póżn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy
  • Statutu Przedszkola Nr 10 z oddziałami integracyjnymi i Regulaminu Organizacyjnego

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasto Tychy.

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Ślaski Kurator Oświaty.


Przedszkole istnieje od 1 września 1954 roku. Mieści się w budynku wolnostojącym, na terenie osiedla „B” w Tychach. Usytuowanie przedszkola w pobliżu parku i ogródków działkowych zapewnia dzieciom możliwość częstych spacerów i bezpośredniego kontaktu z przyrodą. Budynek otoczony jest ogrodem przedszkolnym, wyposażonym w nowoczesne konstrukcje drewniane do zabaw ruchowych. Do sierpnia 2009 roku w  przedszkolu znajdowały się 4 sale do zajęć, do których uczęszczało 100 dzieci. Po adaptacji poddasza w miesiącach sierpień - październik'2009 pozyskalismy dodatkowo 2 sale dla 50 dzieci.
Od września 2015 r. w placówce utworzone zostały 2 oddziały integracyjne.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 - 17.00.

Realizacja podstawy programowej odbywa się codziennie w godzinach 8.00 - 13.00

Poza realizacją Podstawy Programowej ( Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  23 grudnia 2008 r. Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) Przedszkole prowadzi również nieodpłatne zajęcia dodatkowe dla dzieci:  język angielski, religia, pantomima, zajęcia ruchowe metodą Weroniki  Sherborne


Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2015-10-05 12:23:52 Zmiana publikacji przedszkole10
2 2015-09-17 12:35:13 Zmiana publikacji przedszkole10
3 2012-10-11 11:23:54 Zmiana publikacji przedszkole10


stronę wyświetlono 3996 razy Artykuł wyświetlony 3996 razy