BIP

Regulaminy organizacyjne

1) Regulamin pracy Przedszkola Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
2) Regulamin wynagradzania nauczycieli.
3) Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Przedszkolu Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
4) Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
5) Regulamin Rady Pedagogicznej 6) Regulamin Rady Rodziców
6) Regulamin służby przygotowawczej
7) Procedura ubiegania się przez nauczycieli o awans zawodowy.
8) Regulamin bezpieczeństwa przedszkola
9) Regulamin wycieczek i wyjazdów
10) Regulamin nagradzania nauczycieli
11) Regulamin organizacji pracy przedszkola
12) Regulamin udzielania zamówień publicznych
13) Regulamin kontroli wewnętrznej
14) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
15) Regulamin Komisji Rekrutacyjnej
16) Procedura przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.
Wszelkie Regulaminy dostępne są na terenie placówki

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2018-11-17 10:17:26 Zmiana publikacji przedszkole10
2 2018-11-17 10:12:00 Zmiana publikacji przedszkole10
3 2018-11-17 10:10:33 Zmiana publikacji przedszkole10


stronę wyświetlono 1423 razy Artykuł wyświetlony 1423 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.