BIP

Załatwianie spraw

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna
Wykaz załatwianych spraw:
 • zapisy dzieci do przedszkola
 • zawieranie i rozwiązywanie umowy o świadczenie usług przez przedszkole
 • zmiana warunków  umowy o świadczenie usług
 • uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
 • ubieganie się o przyjecie do pracy
 • wydawanie dokumentów i zaświadczeń pracownikom i byłym pracownikom przedszkola związanych ze stosunkiem pracy
 • wydawanie zaświadczeń o spełnianiu rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego
 • wydawanie zaświadczeń o gotowości szkolnej dziecka 5 i 6 letniego
 • rozpatrywanie skarg i wniosków
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:
 • telefonicznie / fax: 32 227-42-37
 • listownie: ul. Braterska 7, 43-100 Tychy
 • e-mail: przedszkole10@neostrada.pl
 • osobiście u dyrektora i z-cy dyrektora placówki:
SKARGI I WNIOSKI PRZYJMOWANE SĄ: ŚRODA I CZWARTEK OD 14:00 DO 17:00
 • dodatkowo sprawy wychowawczo - opiekuńcze osobiście z nauczycielkami poszczególnych grup

 

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2018-11-17 11:08:15 Zmiana publikacji przedszkole10
2 2014-02-24 20:35:06 Zmiana publikacji przedszkole10
3 2012-10-11 12:10:41 Zmiana publikacji przedszkole10
4 2012-10-11 12:09:49 Zmiana publikacji przedszkole10
5 2012-10-11 12:09:26 Zmiana publikacji przedszkole10
6 2012-09-19 15:32:06 Zmiana publikacji przedszkole10
7 2012-09-19 14:05:14 Zmiana publikacji przedszkole10
8 2012-05-24 12:39:24 Zmiana publikacji przedszkole10
9 2012-05-24 12:34:54 Zmiana publikacji przedszkole10


stronę wyświetlono 67 razy Artykuł wyświetlony 67 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.