BIP

2020

W związku z nie wyłonieniem w pierwszym zapytaniu dostawcy na produkty z grupy: 10.1 - Mięso i wyroby z mięsa (wg słownika PKWiU). Zapraszam dostawców do składania ofert na w/w grupę w terminie od 16.12.2019 r. do 23.12.2019 r., do godziny 12:00. Szczegóły zapytania znajdują się w druku II - Zapytanie ofertowe. Natomiast zapytanie o cenę mięsa i wyrobów z mięsa a także wzór umowy pozostaje bez zmian.


Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej na okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020. Zaytanie ofertowe wraz z załacznikami na poszczegółne grupy artykułów spożywczych (podział zgodny z PKWiU) oraz wzorem umowy znajdują się poniżej.
OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCÓW NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁOWKI PRZEDSZKOLNEJ PRZEPROWADZONE PO PIERWSZYM ZAPYTANIU ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁACZNIKACH PONIŻEJ.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2019-12-16 16:17:08 Zmiana publikacji przedszkole10
2 2019-12-16 16:13:11 Zmiana publikacji przedszkole10
3 2019-12-16 12:55:30 Zmiana publikacji przedszkole10


stronę wyświetlono 1465 razy Artykuł wyświetlony 1465 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.