BIP

2020/II

Zapytanie ofertowe na dostawę środków spożywczych do stołówki przedszkolnej na okres od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Zapytanie ofertowe wraz z alłącznikami na poszczególne grupy artykułów spożywczych (podział produktó zgodny ze słownikiem PKWiU) znajduje się poniżej ( w załacznikach)

Zachęcamy do składania ofert
TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 09.06.2020 r. do 17.06.2020 r. do godz. 12:00

W zwiazku z nie wyłonieniem w pierwszym zapytaniau dostawcy na produkty z grupy:
10.1 - PRODUKTY: mięso i wyroby z mięsa
10.4 - PRODUKTY: oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne
10.3 - PRODUKTY: owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane
10.8 - PRODUKTY: Pozostałe artykuły spożywcze
01.4 - PRODUKTY: Produkty pochodzenia zwierzęcego
10.6 - PRODUKTY: przemiału zbóż
10.2 - PRODUKTY: Ryby
10.5 - PRODUKTY: Wyroby mleczarskie
ZAPRASZAMY DOSTAWCÓW DO SKŁADANIA OFERT NA W/W GRUPY W TERMINIE OD 22.06.2020 R. DO 26.06.2020 R., DO GODZ. 12:00. Szczegóły zapytania znajdują się w drukach oznaczonych "II "

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2020-06-22 11:56:29 Zmiana publikacji przedszkole10
2 2020-06-22 11:53:59 Zmiana publikacji przedszkole10
3 2020-06-22 11:51:33 Zmiana publikacji przedszkole10


stronę wyświetlono 1895 razy Artykuł wyświetlony 1895 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.