BIP

2021/II

  1. W związku z niewyłonieniem w pierwszym zapytaniu wykonawcy na dostawę produktów spożywczych w grupie: wyroby mleczarskie oraz mięso i wyroby z mięsa (wg słownika PKWiU) zapraszamy dostawców do składania ofert na w/w grupy w terminie od 30.11.2020 r. do 04.12.2020 r. do godziny 12:00. Zapytnie ofertowe znajduje się w załacznikach.
  2. W związku z nieumyślnym pomicięciem w pierszym zapytaniu produktów z grupy: Rośliny wieloletnie  załaczone zostaje zapytanie ofertowe na dostawę w/w produktów. Zapraszamy dostawców do składania ofert na w/w grupę w terminie od 30.11.2020 r. do 04.12.2020 r., do godz.12:00
Z powodu mylnie zamieszczonego załacznika na Rośliny wieloletnie, termin składania ofert na tą grupę zostaje wydłużony do dnia 11.12.2020 r. do godz. 10:00

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2020-12-07 07:36:44 Zmiana publikacji przedszkole10
2 2020-12-07 07:35:56 Zmiana publikacji przedszkole10
3 2020-12-03 10:56:25 Zmiana publikacji przedszkole10


stronę wyświetlono 2659 razy Artykuł wyświetlony 2659 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.