BIP

2022/II

W związku z niewyłonieniem dostawcy na grupę produktów: "Pieczywo" z powodu braku pełnego asortymentu u dostawców, którzy złożyli ofertę na tą grupę produktów, zostają one podzielone na dwie grupy: "Pieczywo" oraz "Wyroby cukiernicze". Zamawiający, Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach zaprasza do złożenia oferty na dostawę w/w produktów żywnościowych do stołówki przedszkolnej na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31.12.2022 r. Zapraszamy do składania ofert do dnia 10 grudnia 2021, do godz.14:00. Szczegóły znajdują się w załączniku "Zaproszenie - zapytanie ofertowe". Prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi załącznikami.
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego znajduje się poniżej w załączniku- Unieważnienie

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2021-12-15 11:37:54 Zmiana publikacji przedszkole10
2 2021-12-15 11:37:03 Zmiana publikacji przedszkole10
3 2021-12-15 11:34:55 Zmiana publikacji przedszkole10


stronę wyświetlono 665 razy Artykuł wyświetlony 665 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.