BIP

Informacje o jednostce  PRZEDSZKOLE NR 10
z Oddziałami Integracyjnymi
  
    ul. BRATERSKA 7

           43-100 Tychy

 
tel./fax 32 227 - 42 - 37
e-mail: p10@oswiata.tychy.pl
       strona www: przedszkole10tychy.pl


    
   Kierownictwo placówki                           


                  Dyrektor : mgr Marzena Goj                                                   
      Zastępca Dyrektora – mgr Urszula Bigoszewska

 

Przedszkole działa na podstawie:
  • Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z 1996 r. z póżn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy
  • Statutu Przedszkola Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi i Regulaminu Organizacyjnego

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasto Tychy na prawach Powiatu.

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Ślaski Kurator Oświaty.


Przedszkole istnieje od 1 września 1954 roku. Mieści się w budynku wolnostojącym, na terenie osiedla „B” w Tychach. Usytuowanie przedszkola w pobliżu parku i ogródków działkowych zapewnia dzieciom możliwość częstych spacerów i bezpośredniego kontaktu z przyrodą. Budynek otoczony jest ogrodem przedszkolnym, wyposażonym w nowoczesne konstrukcje drewniane do zabaw ruchowych. Do sierpnia 2009 roku w  przedszkolu znajdowały się 4 sale do zajęć, do których uczęszczało 100 dzieci. Po adaptacji poddasza w miesiącach sierpień - październik'2009 pozyskalismy dodatkowo 2 sale dla 50 dzieci.
Od września 2015 r. w placówce utworzone zostały 2 oddziały integracyjne.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 - 17.00.

Poza realizacją Podstawy Programowej ( Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  14 lutego 2017 r. Dziennik Ustaw z dnia 24 lutego 2017 r., poz. 356) Przedszkole prowadzi również nieodpłatne zajęcia dodatkowe dla dzieci:  język angielski, religia, pantomima, zajęcia hokeja na lodowisku.


Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2018-11-17 09:26:15 Zmiana publikacji przedszkole10
2 2017-12-10 18:34:59 Zmiana publikacji przedszkole10
3 2017-12-10 18:28:15 Zmiana publikacji przedszkole10


stronę wyświetlono 11239 razy Artykuł wyświetlony 11239 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.