BIP

Załatwianie spraw

Wykaz załatwianych spraw:
 • zapisy dzieci do przedszkola
 • uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
 • ubieganie się o przyjecie do pracy
 • wydawanie dokumentów i zaświadczeń pracownikom i byłym pracownikom przedszkola związanych ze stosunkiem pracy
 • wydawanie zaświadczeń o spełnianiu rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego
 • wydawanie zaświadczeń o gotowości szkolnej dziecka 6 letniego
 • rozpatrywanie skarg i wniosków
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:
 • telefonicznie / fax: 32 227-42-37
 • listownie: ul. Braterska 7, 43-100 Tychy
 • e-mail: przedszkole10@neostrada.pl
 • osobiście u dyrektora i z-cy dyrektora placówki:
SKARGI I WNIOSKI PRZYJMOWANE SĄ: W KAŻDY WTOREK I ŚRODĘ OD 14:00 DO 17:00
 • dodatkowo sprawy wychowawczo - opiekuńcze osobiście z nauczycielkami poszczególnych grup

 

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2020-01-28 10:07:54 Zmiana publikacji przedszkole10
2 2018-11-17 11:08:15 Zmiana publikacji przedszkole10
3 2014-02-24 20:35:06 Zmiana publikacji przedszkole10


stronę wyświetlono 3297 razy Artykuł wyświetlony 3297 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.