BIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

 • Rejestr Uchwał Rady Pedagogicznej
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr zarządzeń dyrektora
 • Rejestr wydanych legitymacji 
 • Rejestr wypadków wychowanków
 • Rejestr wypadków pracowników
 • wniosków nauczycieli o rozpoczęcie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego
 • wydanych aktów nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego
 • wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
 • zawieranych umów
 • szkoleń pracowników
 • wydawanych świadectw pracy
 • obowiązujących procedur Ewidencje:
 • wyjść w godzinach służbowych
 • zwolnień lekarskich pracowników
 • Protokoły posiedzeń rady pedagogicznej
 • Książka kontroli zewnętrznych
 • Książka obiektu budowlanego
EWIDENCJA
 • rencistów, emerytów, nauczycieli przebywjących na nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych
 • czasu pracy pracowników
 • środków trwałych
 • wychowanków
ARCHIWUM ZAKŁADOWE ZAWIERA:
 • akta osobowe byłych pracowników
 • dzienniki zajęć
 • protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej
Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

Dokumenty Archiwalne udostęniane są na terenie przedszkola osobom upowaznionym, na ich pisemny wniosek.

Sposoby i zasady udostępniania dancyh zawartych w rejestrach i ewidencjach:
 • dokumenty udostępnianie są powołanym do tego organom kontrolującym przedszkole.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2018-11-17 11:39:07 Zmiana publikacji przedszkole10
2 2018-11-17 11:38:39 Zmiana publikacji przedszkole10
3 2018-11-17 11:37:22 Zmiana publikacji przedszkole10


stronę wyświetlono 1807 razy Artykuł wyświetlony 1807 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.